top of page
  • Forfatters billedeLeaf Digital

Kinas Skift Mod Bæredygtig Forbrugeradfærd

I de seneste år er bæredygtighed blevet en betydelig bekymring blandt kinesiske forbrugere, hvilket afspejler en global tendens mod miljøbevidsthed. Dette skift er drevet af en stigende bevidsthed om alvorlige miljøudfordringer som luft- og vandforurening, der direkte påvirker folkesundheden og livskvaliteten. Som følge heraf er forbrugerne mere tilbøjelige til at støtte brands, der er engageret i bæredygtige praksisser, hvilket omformer forbrugeradfærden og gør miljøvenlige produkter og praksisser afgørende for virksomheder, der ønsker succes på det kinesiske marked.

A hand holding up a recycle figure and a light bulb with a green leave

Øget Bevidsthed

Bevidstheden om bæredygtighed blandt kinesiske forbrugere er stigende. Undersøgelser viser, at 41% af respondenterne mener, at lav-emissionsprodukter kan reducere affald betydeligt, og over 90% viser interesse for bæredygtige produkter. Denne udvikling er drevet af direkte oplevelser med forurening og miljøudfordringer, hvilket gør bæredygtighed til en kritisk bekymring.


Som grafen nedenfor viser, er de vigtigste grunde til at vælge bæredygtige produkter bedre kvalitet, miljøhensyn og sikring af en bedre fremtid for kommende generationer. Dette tyder på, at kinesiske forbrugere prioriterer både de umiddelbare og langsigtede fordele ved bæredygtige produkter, med fokus på personlig sundhed og bredere miljøpåvirkning.

A graph showing leading reasons for choosing sustainable product among consumers in China

Ved tøjkøb anser 26% af kinesiske forbrugere bæredygtighed for at være meget vigtigt, mens 60% finder det noget vigtigt. Dette viser, at en betydelig del af markedet aktivt overvejer bæredygtighed i deres købsbeslutninger. Interessant nok lægger Kina større vægt på bæredygtighed ved tøjkøb sammenlignet med mange vestlige lande, hvilket fremhæver en voksende tendens mod miljøbevidsthed.

A graph showing the importance of sustainability to consumers in relation to clothing purchases worldwide, by country

Årsager til Miljøbekymring

Kinas alvorlige forureningsproblemer hænger tæt sammen med nødvendigheden af bæredygtighed. Direkte oplevelser med luft-, vand- og jordforurening har gjort miljøspørgsmål til en daglig bekymring. Luftforurening, især i byområder, er et synligt og vedvarende problem, der påvirker millioner af mennesker. Denne konstante eksponering har øget offentlighedens bevidsthed og bekymring for miljøet.

Sundhedseffekterne af forurening er dybtgående, hvilket øger efterspørgslen efter bæredygtige produkter. Kroniske luftvejssygdomme, hjerte-kar-sygdomme og andre sundhedsproblemer forbundet med dårlig luftkvalitet er udbredte. Vandforurening fra industrielt affald og landbrugsafstrømning forværrer sundhedsrisici ved at forurene drikkevandet. Forurenet jord påvirker fødevaresikkerheden og fører til bekymringer om at indtage forurenede fødevarer.

Ved at vælge miljøvenlige produkter sigter kinesiske forbrugere mod at beskytte deres sundhed og velvære samt kommende generationers. Denne personlige forbindelse til miljøspørgsmål forstærker efterspørgslen efter bæredygtige praksisser og produkter og presser brands til at vedtage og fremme miljøvenlige løsninger.


Forståelse af Bæredygtighed for Kinesiske Forbrugere

Bæredygtighed for kinesiske forbrugere defineres af fokus på kvalitet, holdbarhed og produkter fri for skadelige kemikalier. De prioriterer miljøvenlige varer, der forbedrer personlig sundhed og bidrager til miljøbeskyttelse. Denne tilgang handler ikke kun om at være grøn, men også om at sikre bedre levevilkår og sikkerhed.

De mest bæredygtighedsbevidste forbrugere er overvejende Generation Z og beboere i byer af første og anden rang. Disse grupper er mere tilbøjelige til at prioritere bæredygtige produkter, drevet af højere bevidsthed og eksponering for miljøspørgsmål.

Grafen nedenfor fremhæver købsandelene for forskellige segmenter og viser fordelingen af forbrugere med fokus på bæredygtighed i Kina.

A graph showing buyer share of different segments

Grafen kategoriserer forbrugerne i tre segmenter:

  • Eco Actives: Disse forbrugere går meget op i bæredygtighed og har taget flere initiativer for at reducere affald. De repræsenterer en betydelig del af markedet og indikerer en proaktiv tilgang til miljøspørgsmål.

  • Eco Believers: Disse individer går også op i bæredygtighed, men har kun taget en eller to initiativer for at reducere affald. Deres engagement i bæredygtighed er voksende, hvilket afspejler en udviklende forpligtelse.

  • Eco Considerers: Selvom de går op i bæredygtighed, har de endnu ikke taget nogen initiativer. Dette segment viser potentiale for øget engagement med de rette incitamenter og information.


Den betydelige tilstedeværelse af Eco Actives og Eco Believers i Kina tyder på et stærkt og voksende marked for bæredygtige produkter. Denne tendens fremhæver vigtigheden af, at brands tilpasser sig disse værdier for at tiltrække og fastholde kunder, især blandt yngre, miljøbevidste forbrugere.


Forretnings- og Markedsføringsfokus

The earth surrounded by flowers and with the text "Happy earth day" underneath

For udenlandske brands i Kina er det afgørende at adoptere bæredygtige praksisser. Kinesiske forbrugere prioriterer bæredygtighed på grund af betydelige miljøudfordringer. Brands, der viser ægte engagement i miljøvenlige praksisser, resonerer bedre med disse forbrugere.

Et godt eksempel er Starbucks' Earth Day-kampagne. På Earth Day opfordrede Starbucks kunderne til at medbringe deres egne kopper ved at tilbyde en gratis mellemstor Americano. Denne kampagne promoverede ikke kun bæredygtighed, men styrkede også kundeloyaliteten ved at afspejle deres værdier.


At omfavne bæredygtige praksisser giver en konkurrencemæssig fordel. Brands, der opnår certificeringer som China Environmental Label, kan skille sig ud på et overfyldt marked. Disse certificeringer øger brandets troværdighed, forsikrer forbrugerne om produktets miljøvenlige egenskaber og påvirker købsbeslutninger markant.


Udnyttelse af live streaming er en anden effektiv strategi. Platforme som Tmall har lanceret miljøvenlige mærknings- og genanvendelsesinitiativer. Brands bruger live streaming til at demonstrere bæredygtighed, hvilket skaber engagerende og interaktive oplevelser for forbrugerne. Denne tilgang fremhæver miljøvenlighed og bygger overbevisende narrativer omkring brandets engagement i bæredygtighed.


Effektive Markedsføringsstrategier og Håndtering af Skepsis

Nogle brands bruger følelsesmæssige forbindelser i deres markedsføring for at resonere med unge forbrugere. For eksempel inviterer Purcotton's "Mountain and Sea Cure Plan" videoreklame forbrugerne til at genbruge gammelt tøj og bytte dem til miljøbeskyttelsesposer, hvilket skaber en dybere forbindelse til bæredygtighed.

Men mange kinesiske forbrugere er skeptiske over for virksomheders bæredygtighedspåstande. At understrege gennemsigtighed og sporbarhed i forsyningskæden kan opbygge tillid. Fremhævning af ægte og gennemsigtige bæredygtige praksisser kan styrke brandets troværdighed og forbrugernes tillid.


Samarbejde med influencere og sociale medier til at sprede bæredygtighedsbudskaber er afgørende. Ved at samarbejde med influencere, der går ind for bæredygtighed, kan man øge troværdigheden og rækkevidden. Platforme som Tmall har lanceret funktioner som miljøvenlig mærkning og genanvendelsesinitiativer for pakker, og brands bruger live streaming til at demonstrere deres produkters bæredygtighed, hvilket skaber en engagerende og interaktiv oplevelse for forbrugerne.


Lokale Miljøbekymringer

Ved at fremhæve lokale miljøproblemer som specifikke luft- og vandforureningsproblemer, der er unikke for forskellige regioner i Kina, kan man gøre bæredygtighedsnarrativet mere relaterbart og presserende for lokale forbrugere. Denne personlige forbindelse til miljøspørgsmål forstærker efterspørgslen efter bæredygtige praksisser og produkter og presser brands til at vedtage og fremme miljøvenlige løsninger.


Konklusion

Afslutningsvis er bæredygtighed afgørende for udenlandske brands, der ønsker succes i Kina. De betydelige miljøudfordringer og den øgede bevidsthed blandt kinesiske forbrugere gør bæredygtige praksisser til en central del af forretningsstrategien. Dette handler ikke kun om virksomhedens sociale ansvar, men er en konkret forretningsmæssig overvejelse, der kan forbedre brandets omdømme, tiltrække miljøbevidste forbrugere og drive langsigtet vækst. Ved at vedtage miljøvenlige praksisser og opnå relevante certificeringer kan brands effektivt resonere med kinesiske forbrugeres værdier og opnå en konkurrencemæssig fordel på markedet.


1 visning0 kommentarer

Comentarios


bottom of page